Η Ρήγας Πλαστικά ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται σήμερα ως εισαγωγέας και αντιπρόσωπος Πρώτων Υλών καθώς και βοηθητικών προϊόντων για την αγορά των Πλαστικών. Η πλέον των 35 ετών εμπειρία μας αποκλειστικά στην αγορά των θερμοπλαστικών υλικών, μας έχει κάνει την πιο εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα με πάνω από 500 ενεργούς πελάτες.

Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ελληνικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών με τη διατήρηση επαρκούς στοκ προϊόντων καθώς και την παροχή συμβουλών και υποστήριξης. Για αυτό το λόγο διατηρούμε μόνιμο στοκ 1.500 τόνων σε ιδιόκτητες αποθήκες μας στο Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής και νότιας Ελλάδος καθώς και των νησιών.

Την αγορά της βόρειας Ελλάδας εξυπηρετεί η θυγατρική μας εταιρεία Πλαστυλ Α.Ε. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Η Πλαστυλ διατηρεί μόνιμο στοκ από τους συνηθέστερους τύπους πλαστικού και τα στελέχη της μπορούν να σας συμβουλεύσουν για κάθε σας ανάγκη σε πρώτη ύλη πλαστικού.

Πιστεύουμε ότι το πλαστικό είναι ένα υλικό με αμέτρητες δυνατότητες και για το λόγο αυτό η χρήση του επεκτείνετε συνεχώς. Συμμετέχουμε στις προσπάθειες καθιέρωσης του πλαστικού ως “πράσινου” υλικού όχι μόνο προωθώντας την ανακύκλωση του, αλλά και διαθέτοντας μεγάλη γκάμα ανακυκλωμένων υλικών.

Tο 1976 ο Πάνος Ρήγας, χημικός, ίδρυσε την ομόρρυθμο εταιρεία Π. Ν. Ρήγας και ΣΙΑ με σκοπό την εμπορία πρώτων υλών και βοηθητικών προϊόντων για την αγορά των πλαστικών.

Το 1979 η εταιρεία μετετράπη σε ανώνυμη και πήρε τη σημερινή της μορφή με την επωνυμία ΡΗΓΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ. Η εταιρεία γνώρισε ιδιαίτερη πρόοδο και αποδοχή στην εγχώρια αγορά ενώ επένδυε διαρκώς σε κτίρια και υλικοτεχνική υποδομή καθώς και σε συστήματα μηχανογράφησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου της.

Σταθμοί για την εταιρεία αποτέλεσαν οι χρονιές 1982 που μετεγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητα γραφεία επί της Λ. Κηφισίας στο Χαλάνδρι καθώς και το 1993 που αγοράστηκαν οι αποθήκες στο Ρέντη, εμβαδού 2.500 τ.μ.

Η εταιρεία λειτουργεί ως σήμερα με την ίδια πελατοκεντρική φιλοσοφία, με προσεκτική διοίκηση και μένοντας πάντα ενημερωμένη για τις εξελίξεις στον τομέα της.

H Ρήγας Πλαστικά δείχνει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον με καθημερινές μικρές ενέργειες αλλά και μέσω των προϊόντων που εμπορεύεται. Συγκεκριμένα η εταιρεία προωθεί την ανακύκλωση των κάθε μορφής αναλωσίμων που χρησιμοποιεί καθημερινά  στις εγκαταστάσεις της αλλά και την ασφαλή και οικολογική απόρριψη του υλικοτεχνικού της εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του.

Επιπλέον, φιλοσοφία της εταιρείας είναι ότι το πλαστικό έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω της ανακύκλωσης και αναγέννησης του και προσπαθούμε να το καθιερώσουμε ως «πράσινο» υλικό.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, η εταιρεία από το 2006 έχει «μπει» στην αγορά του ανακυκλωμένου πλαστικού, διαθέτοντας τους βασικούς τύπους των πλαστικών σε ανακυκλωμένη μορφή και με οικονομικότερη τιμή.

Θεωρούμε έτσι ότι και εμείς συμμετέχουμε στην προσπάθεια για το περιβάλλον.

Νέα

Η εταιρεία επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι με την από 13/6/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 62.268 ευρώ, ποσό που θα επιστραφεί σε μέτοχο που αποχώρησε.

 

Oικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2017