Η Ρήγας Πλαστικά ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται σήμερα ως εισαγωγέας και αντιπρόσωπος Πρώτων Υλών καθώς και βοηθητικών προϊόντων για την αγορά των Πλαστικών. Η πλέον των 35 ετών εμπειρία μας αποκλειστικά στην αγορά των θερμοπλαστικών υλικών, μας έχει κάνει την πιο εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα με πάνω από 500 ενεργούς πελάτες.
Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ελληνικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών με τη διατήρηση επαρκούς στοκ προϊόντων καθώς και την παροχή συμβουλών και υποστήριξης.